Klub-meddelelse for september og oktober 84

 

Efter vel overstået sommer og ferie starter vi nu på vintersæsonen som gerne skulle byde på mange interessante timer omkring vor hobby som starter straks først i næste måned.

 

3. september:              Første møde aften hvor vi sammen drøfter den kommende sæsons aktiviteter

                                   Og venter mange gode ideer og forslag fra medlemmerne.

                                   Bestyrelsens forslag: Næstved remise m/tilbygning, det gl. MO-hus, Station, godsbane m.m.

10. september:            Byggeaften.

17. september:            Byggeaften.

25. september:            Bemærk! Det er en tirsdag:

Til Hvidovre Modelklub. Afgang fra Stationspladsen. Man er om der er muligt velkommen til at lægge bil til. Bindende tilmelding til formanden senest den 17. Sept.

1. oktober:                                   Byggeaften.

8. oktober:                                   Byggeaften.

22. oktober:                Byggeaften, film + tips om elektro-teknik, el-sporskifte, hjemmegjort.

29. oktober:                Generalforsamling, nærmere tilgår senere.

 

Dette er så programlægningen for sæsonens to første måneder. På de nævnte byggeaftener vil vi bl.a. foranledige en specialist, eller flere, til at demonstrere teknikken med tilhørende fiduser ved bygning med plastic-card. Også den elektriske og elektroniske teknik i forbindelse med sporskifter og signaler er der sikkert flere der gerne ønsker uddybet, og også der vil blive arrangeret på byggeaftenerne.

 

På bestyrelsesmødet den 13. Ds. Drøftedes naturligvis sæsonens program og desuden vor lokalesituation som vi håber snart vil blive klarlagt.

 

Den 23. August udløb valgperioden for formanden, der fortsætter som konstitueret til den ordinære generalforsamling.

 

Til slut kan anføres at alle mødetider er kl. 19:30, og at mødestedet er: Kildemarksskolen

 

Altså selvfølgelig ikke Hvidovre-turen den 25. Sept.

 

På godt og hyggeligt gensyn !

 

P. B. V.

Flemming Meisner