Kluborientering

 

Til medlemmerne.

 

Hermen følger en orientering til medlemmerne om den ekstraordinære generalforsamling den 14. Ds.

 

Hovedtemaet for indkaldelse til generalforsamlingen var et ønske fra flere sider om en reduktion af kontingent som følge af, at vi jo desværre mangler et klublokale og derfor ikke har de forbundne udgifter.

 

Det blev enstemmigt vedtaget af de 9 fremmødte at betalte kontingent skal dække hele året, og der vedlægges derfor kvittering for betaling af 2. Halvår, som gyldigt medlemsbevis.

 

Alle var enige om at det vigtigste element til sikring af klubbens fortsatte beståen og aktive virke uden nogen diskussion er sikring af et egnet klublokale. Tilsyneladende er det ret så umuligt at få kommunen til at hjælpe os til lokale, og det blev derfor ventileret hvordan man ville stille sig til at vi f.eks. lejede et lokale til kr. 1000,- pr. måned. Inkl. Lys og varme, og der var blandt de fremmødte stemning for at vi skulle gøre dette. Herigennem vil klubben vågne op til dåd med flere medlemmer til følge, og igen resulterende i, at lokaleudgiften pr. medlem vil kunne reduceres hen ad vejen. Å tale var også at vi, når lokale foreligger, skulle etablere en juniorafdeling med eget anlæg for tre-skinnedrift (Märklin) for bl.a. Også herigennem at sikre kontinuiteten i klubben, flere aktive medlemmer, og vel også støtte fra kommunalt regi, såfremt der f.eks. er 12 juniorer i klubben.

 

Flere emner diskuteredes ved generalforsamlingen, det viste sig dog at alle endte med det faktum at de var irrelevante indtil vi havde et lokale. Altså der vi nu klart, at lokale er en absolut betingelse for at vi kan overleve som modeljernbaneklub. Vi kan selvfølgelig fortsætte som hidtil men må vel så se i øjnene at NMJK mere er en hyggeklub for jernbaneinteresserede, hvilket jo i sig selv ikke er så ringe endda. Det var absolut nr. 1 hvis alle aspekter i toginteressen kunne tilgodeses, også den at køre med fut-toget.

 

Sparresholmanlægget kører nu derudad med to møntindkast og vi håber turisterne derude fylder godt på.

 

OK gutter, hav en god sommerferie og på godt gensyn til september.

 

P. B. V.

Flemming Meisner