Kluborientering

 

Hermed fremsendes program for April og Maj 84. – Herefter sommerpause til vi igen mødes efter feriesæsonen.

 

Bestyrelsen beklager, at der i marts måned ikke var fastlagt nogen mødeaktivitet. Der kom desværre diverse forhindringer ”på sporet”, hvoraf primært kan nævnes bestyrelsens indsats med at fremskaffe et klublokale. Vi var lovet at det var lige om hjørnet, men så glippede det atter engang. Imidlertid håber vi stadig på en løsning af vort store problem, og flere kanaler undersøges. De tilbud vi indtil nu har haft har desværre ligget udenfor klubbens pekuniære formåen.

 

Bestyrelsen appellerer endnu engang til de enkelte medlemmers medvirken i vor søgen efter et klublokale, stort eller lille.

 

Program for resterende del af 1. Halvår 1984

Mødeaftener på Kildemarksskolen kl. 19:30 følgende mandage: 2. 9. Og 30. April samt 7. Og 14. Maj.

Der vil blive fremvist lysbilleder og film på to af aftenerne.

 

I øvrigt hygger vi os sammen, og medlemmerne bedes medtage egne frembringelser, rullende og stationære, så vi alle kan få del i de erfaringer den enkelte har gjort sig. Ideer og inspiration har vi alle behov for.

 

Vi betragter det som helt sikkert at vi en skønne dag er i besiddelse af vort eget klublokale, men det er vigtigt, at vi selv i et lånt klasselokale formår, at holde interessen levende for vores hobby, og inspirationen får vi bedst når vi mødes. Og der er jo altid interessante aspekter at diskutere med ligesindede. Altså på godt og inspirerende gensyn til mødeaftenerne.

 

P. B. V.

Flemming Meisner