N.M.J.K. – Nyt.

 

Kære medlemmer.

 

Hermed har vi den glæde, at kunne fortælle jer, at klubben har fået stillet et kælderlokale til rådighed på Uglebroskolen.

 

Lokalet benyttes for tiden af brydeklubben, der skal flytte ind i deres gamle lokaler på Kildemarksvej, når disse er sat i stand.

 

Brydeklubben håber at kunne flytte ind, således, at kælderlokalet kan benyttes af os pr. 1. februar 1985.

 

Bestyrelsen har derfor fundet frem til en udnyttelse af lokalet således, at det kommer flest muligt til gode.

 

Der vedlægges tegning af lokalet samt en skematisk tegning af hvorledes anlægget skal opbygges.

 

Bestyrelsen har sat nogle krav til anlæggets opbygning, dvs. udstukket nogle rammer for, hvordan anlægget skal opbygges og hvilke ting vi kræver af det.

 

Vi beder jer derfor om, at lave en brugbar sporplan inden for rammerne. Når i laver sporplanen, så tænk på, at flest mulige skal tilgodeses.

 

Der vil så blive lejlighed til at gennemdiskutere sporplanerne på en klubaften i januar, men herom vil tilgå senere.

 

Vi håber på nogle gode løsninger, der dækker medlemsskarens ønsker, således, at N.M.J.K. om nogle år, kan fremvise et af Danmarks flotteste og mest velfungerende anlæg.

 

Idet vi ønsker jer held og lykke med arbejdet, samt de bedste ønsker om en glædelig jul samt et lykkebringende nytår, håber vi på at klubben vil få fremgang i det nye år.

 

Tak for indsatsen i 1984.

 

P. B. V.

Flemming Meisner