Bestyrelsesmøde den 13 / 8 1984

Afholdt hos Hans Nygaard Jensen

tilstede var: Flemming Meisner, Hans Hans Jørgen Thomsen, Nygaard Jensen, Steffen Dresler, Henrik Struve og Sven Kindt

På mødet diskuteredes muligheden for et lokale i ???? lejlighed nær Toldbod Torvet. HS har denne kontakt.

Derudover diskuteredes næste sæsons program for september og oktober måned. Dette kan læses i klubmeddelelse 21 / 8 - 84.

FM fortsætter som konstituerede formand til den ordinære generalforsamling fastsat til den 29 / 10 - 84.