Bestyrelsesmøde den 16 / 4 1984

Afholdt hos Hans Jørgen Thomsen

tilstede var: Flemming Meisner, Hans Jørgen Thomsen, Hans Nygaard Jensen og Sven Kindt.

Fravær: Claus Jensen, Henrik Struve og Steffen Dresler. 

1. Vedtog indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 14 maj 84 kl. 19:30 på Kildemarksskolen.

    Dagsorden:        Nedsættelse af kontingent

                             Lokale situationen

                             Etablering af juniorafdeling

                             Eventuelt

2. Angående lokale. FM meddeler at HS vil kontakte KFUM jernbanegade igen for en evt. reduktion af pris for et evt. lejemål i kælderen.

3. Drøftelse af nødvendigheden i at etablere en juniorafdeling med 3-skinnedrift (Märklin)

4. FM kontakter TA på Næstvedbladet for isættelse af annonce for lokale og evt. omtale af NMJK lokalemangel.

5.Drøftelse af at HJT + SK laver et oplæg til klubbens informationsblad i A5 udsendes kvartalvis. HJT + SK etablerer kontakt herom.

6.Kulturelt Samråds udstilling i september 84. NMJK bør deltage med model-stand og evt. anlægsfotos. FM kontakter SD herom (PR-manden)

7. Sparresholmanlægget klargøres til påsken under primær medvirken af FM + Jens K.Præstholm

8. Klubbens formue omkring 2½000 iflg. kassereren.