Bestyrelsesmøde den 17 / 12 1984

Mødet blev afholdt hos Flemming Meisner

tilstede var: Flemming Meisner, Hans Nygaard Jensen, Hans Jørgen Thomsen samt Henrik Struve. 

Der var fremlagt en mødedagsorden med 9 punkter. Bestyrelsen vedtog at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, i det klubben har fået stillet et kælderlokale til rådighed på Uglebroskolen, Nygårdsvej i Næstved.

Tilføjelse: Bestyrelsen besigtigede lokalet den 5 / 12 - 84 sammen med formanden for kulturelt udvalg. Lokalet er på 198m2 og lyst og venligt samt helt moderne. Der er i en tilstødende gang toiletter mv. Der blev fra bestyrelsens side straks givet kommunens folk besked om at lokalet er velegnet til klubbens formål. Besigtigelsen varede en time. Herefter afholdtes et uformelt bestyrelsesmøde hos HNJ.

I henhold til afsnit 1 blev det bestemt, at den ekstraordinære generalforsamling søges afholdt i 3. uge i februar 85. Årsagen til dette var, at der er flere ting bestyrelsen skal gennemarbejde inden generalforsamlingen afholdes.

Som 2. punkt på mødet enedes man om at fremsætte et forslag om kontingent forhøjelse. Kontingentet skulle fastsættes til 60 kr. månedligt for aktive seniormedlemmer, mens juniormedlemmer skal betale 20 kr. pr måned. Passive medlemmer skal betale 60 kr. pr halvår. Kontingentet skulle opkræves kvartalsvis og medlemmerne skal kunne betale pr. måned.

Vedr. lokalet blev det besluttet at udsende en skitse samt en skematisk sporplan, for at give medlemmerne mulighed for at være med til at indrette lokalet. Det blev bestemt at fastlægge nogle rammer samt nogle punkter medlemmerne skal tage højde for, når de fremkommer med forslag.

Der blev ikke drøftet yderligere punkter. Mødet sluttede kl. 23:00