Bestyrelsesmøde den 21 / 3 1984

Afholdt hos Hans Nygaard Jensen

tilstede var: Flemming Meisner, Hans Nygaard Jensen, Hans Jørgen Thomsen, Henrik Struve og Sven Kindt

1. HS fremlagde skitseforslag for den påtænkte handelsafdeling. Der arbejdes videre med sagen.

2. HS fremlagde udkast og prøver til nyt medlemskort og emblem med ME som logo. Indhenter tilbud fra trykkeri.

3. HJT ang. lokale på Grønnegades Kasserne. Lokaleproblemet vanskeligt at få gennem tilsyneladende grundet ???? forhold. HJT har dog stadig fingeren på pulsen og alle muligheder undersøges. Nødvendigheden af et klublokale drøftedes og løsningen af dette problem er en livsbetingelse for klubbens fortsatte eksistens.

4. Sparresholmanlægget skal klargøres til sæsonen og FM kontakter 

5. Program for resten af sæson til sommerferien fastsættes til mødeaftenen på Kildemarkssskolen den 2 og 9 + 30 april samt den 7 og 14 maj. Program: Medlemsfrembringelser + lysbilleder og film.

6. Nogen tid gik med drøftelse af lokalemangelen og konsekvensen heraf. Vi er jo reduceret i medlemstal. Årsag: Lokalemangelen og det fortsatte høje kontingent på 400 kr. årligt.

(26 / 3 - 84 Program for rest af sæson udsendt til 13 aktive 10 passive medlemmer, vedlagt reviderede love.)