Bestyrelsesmøde den 24 / 9 1984

Afholdt hos Hans Jørgen Thomsen

tilstede var: Hans Jørgen Thomsen, Steffen Dresler, Flemming Meisner, Hans Nygaard Jensen, Henrik Struve og Sven Kindt

Detaljer vedr. ordinær generalforsamling den 29 oktober, blev, fremlagt. Meddelelse til medlemmerne herom udsendt ultimo september.

yderligere drøftedes den planlagte renovering af Dalmoseanlæget.