Bestyrelsesmøde den 6 / 2 1984

Afholdt hos Henrik Struve

tilstede var: Flemming Meisner, Hans Nygaard Jensen, Hans Jørgen Thomsen, Henrik Struve og Sven Kindt

Fraværende med afbud: Claus Jensen samt Steffen Dresler.

1. Handelsafdeling søges etableret af HNJ og HS

2. Vedr. Sparresholmanlægget meddeler FM at Jens Præstholm vil gå i gang med problemstillingen af et ekstra møntindkast, og en skammel så også mindre børn kan iagttage anlægget i drift.

3. Livlig diskussion om lokalet på 50m2 som vi forventer at få stillet til rådighed af kommunen på Grønnegades Kasserne. Vi fastlægger Ekstraordinært bestyrelsesmøde til mandag den 13 februar 1984 hos HNJ for videre diskussion om lokalet og forhåbentlig på denne aften mulighed for at bese lokalet.

4. Klubbens revidere love, som vedtaget på generalforsamlingen, vedtages at skulle renskrives og mangfoldiggøres for aflevering til medlemmerne. SK skriver master så FM kan trykke en antal.

5. HJT og SK vil drage omsorg for, at vi i Klubben får meddelelserne udsendt i A5 bladform, lidt festligere end blot en A4 side, og gerne med illustrationer.

6. HNJ meddeler at 20 medlemmer har betalt kontingent som aktive.

7. HS undersøger om evt. Klubemblem