1981

De første tegn på NMJK´s eksistens findes i klubbens store arkiv, hvor der er et referat fra den 23. september 1981. Dette referat er forløberen for den stiftende generalforsamling som blev holdt samme år, nemlig den 11. november 1981.

Der blev klubben stiftet og følgende vedtægter vedtaget

samt en bestyrelse valgt

Formand:                        Torben Bejerholm

Næstformand:                 Torben Andersen

Kasserer:                         Hans Nygaard Jensen

Sekretær:                         Steffen Dresler

Bestyrelsesmedlem:          Ove Larsen  

Klubbens spæde start var ikke svær og allerede ved årsskiftet var der 19 medlemmer i NMJK, hvilket må siges at være et flot resultat. Var det fortsat i samme tempo havde vi været 2850 medlemmer i dag.

Klubbens navn blev hurtigt slået fast, NMJK, og det gik fremad i stormskridt.

Det første store problem var et lokale til klubben, og det blev da også påpeget på generalforsamlingen, at det var et vigtigt mål at skaffe et lokale.

De første møder holdtes på Kildemarksskolen eller under private former. På møderne på Kildemarksskolen blev der snakket, set billeder, og frem for alt, vist film. Dengang udlånte det nu hedengangne DSB-film masser af jernbanefilm fra dets righoldige arkiv. Gode inspirationskilder til jernbaner i 1:1 og model.

Første gang Næstved Modeljernbane Klub nævnes i medierne er i tidsskriftet "Modelbanen 1. årgang nr. 1 1981/82. Modeljernbanebladet blev udgivet af to næstvedere, nemlig Ove Larsen og Jesper Dysted, men desværre blev det ikke til så mange numre, før det ophørte at udkomme..

Først vises et "billede" kopieret fra bladet, derefter en mere tydelig "oversættelse"

Modelbaneklub i Næstved: den 11. november 1981. vil der afholdes stiftende generalforsamling for en modelbaneklub i Næstved. Yderligere oplysninger om GF kan fås hos Torben Bejerholm, tlf.: (03) 73 25 38.

Klubben vil opbygge et anlæg i HO, to-skinne jævnstrøm) 12V-16V.

Materiellet vil primært være fra Danmark efter 1930, men med uden-landsk materiel i rimeligt forhold iblandt. Medlemmerne skal selv eje materiellet, mens sporanlægget skal være klubbens. Kobling vil være af Märklin-type.

J.D.