Bestyrelsesmøde Mandag den 11. januar 1982

 

 

1.                   Trykning af love og medlemslister:

Bestyrelsen vedtog at sekretæren hurtigst muligt skulle i værksætte dette, således at disse kunne udsendes. Sekretæren tiltrådte dette.

 

2.                   Oprettelse af Giro- og bankkonto:

Korttype vedtaget, og begæring om girokonto indsendt. Endvidere oprettes bankkonto i klubbens navn.

 

3.                   Kasseregnskab:

Bestyrelsen vedtog at kassereren skulle føre dette. Dette tiltrådte kassereren.

 

4.                   Forhandlingsprotokol:

Bestyrelsen vedtog at sekretæren skulle føre en sådan. Sekretæren tiltrådte dette.

 

5.                   Medlemskartotek:

Bestyrelsen vedtog at sekretæren skulle føre dette. Sekretæren tiltrådte dette.

 

6.                   Arrangerer møde og filmaften:

Det vedtoges at afholde møder som følger:

                    Mandag den 8. februar kl. 19:30

                    Mandag den 8. marts kl. 19:30

                    Mandag den 29. marts kl. 19:30

                    Endvidere udflugt til Albertslund MJK, Maglemølle og evt. DSB Næstved

 

7.                   PR. udvalgets arbejde:

Bestyrelsen vedtog at PR.-udvalget, under ledelse af Torben Andersen, hurtigst muligt skulle komme i gang med et udstillingsanlæg til brug første gang ved Slagelse – Næstved Banens 90 års jubilæum, Torben Andersen lovede at tage sig af dette.

 

8.                   Eventuelt:

Formanden orienterede bestyrelsen, at klubben havde en ansøgning hos Næstved Kommune ang. Lån / leje af lokale

Det blev ligeledes pålagt kasserer og sekretær hurtigst muligt at få udsendt brev til medlemmerne indeholdende medlemsfortegnelse, kopi af lovene samt en kluborientering og giro-indbetalingskort.

 

Næste Bestyrelsesmøde påregnes afholdt 1. februar 1982