Bestyrelsesmøde den 14. juni 82 kl. 19:30

 

Bestyrelsen samlet minus sekretæren med lovligt frafald

 

1.     PR-anlægget i Dalmose blev diskuteret og konklusionen var, at det var en ubetinget succes.

 

2.     Anlægget opstilles hos næstformanden, hvor der er meningen at det skal udbygges. Her kan ligeledes afholdes møder.

 

3.     Formanden bad om ordet: Formanden ønskede at træde tilbage, da arbejdsmæssige pligter efterhånden havde antaget en sådan størrelse, at tid til klubarbejde blev sådanformindsket, at formanden ikke mente dette foreneligt med jobbet som formand.

Bestyrelsen tiltrådte dette og Torben Andersen overtog hvervet som formand indtil ny ekstraordinær generalforsamling havde fundet sted.

 

4.     Kassereren ville udsende en orientering til medlemmerne hurtigst muligt.

 

5.     Nyt bestyrelsesmøde afholdes den 9. august kl. 19:30 hos formanden.