Bestyrelsesmøde den 21. september 1982 Hos formanden

 

Tilstede var:           Formanden, Bestyrelsesmedlem Ove Larsen, Kassereren og næstformanden

                              Sekretæren var fraværende med lovligt grund

 

Der blev drøftet generalforsamling

 

1.                   Kontingent: flg. Forslag til afstemning

Aktive     Passive

                              a.            50,-         25,-

                              b.            75,-         40,-

                              c.             100,-       50,-

              

 

2.                   Der blev igen drøftet lokaler:

Det gamle rådhus

Muligt lokale på ”Toldbodtorvet” ca. 150m2

”Kvægtorvsrestaurationen”

den nedlagte ”politistation”

Bestyrelsen (formanden) ville starte fra en ende.

 

3.                   Den afgående bestyrelse:

Torben ønsker ikke genvalg

Steffen modtager genvalg

Ove modtager genvalg.

 

          Forslag til generalforsamlingen

                          Steffen Dresler

                          Ove Larsen

                          Christian Lindegård

                          Claus Jensen

                          Henrik Struve

                         

          Revisor: Olav Köhler Jesper Dysted

 

4.                   Sekretæren udsender indkaldelse

 

5.                   Der påtænkes begyndelse af