Ekstraordinær generalforsamling den 23. august 1982

 

Afholdt Odensevej 124, kælderen kl. 19:00

 

Der var fremmødt 15 medlemmer. To bestyrelsesmedlemmer manglede med lovlig grund.

Det var kassereren og sekretæren. Begge havde dog sendt fuldmagt.

 

Bestyrelsen forslag med at vælge Flemming Meisner blev vedtaget med akklamation

Der var ikke kommet andre forslag.

 

Efter generalforsamlingen blev der orienteret om klubfesten på ”De Hvide Svaner”.

Endvidere blev der forespurgt om der var mulighed for at arrangere udflugt til Jernbanemuseet i Odense.

Desuden blev der forespurgt om det kunne lade sig gøre at afholde byggeaften hver mandag.

 

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede med en kop kaffe og var færdig kl. 22:00

 

Der blev ikke besluttet nyt bestyrelsesmøde.