Kluborientering August 1982

 

Så starter vi efterårssæsonen !!

Status pr. 10. aug. 82 er 31 medlemmer. Det er jo ganske godt når man betænker, at klubben kun er et år gammel

Bestyrelsen søger stadig efter lokaler, men vi er jo ikke den eneste klub / forening i Næstved. Hold derfor øjne og ører åbne, hvis i skulle høre noget. Selvom vi ikke har et lokale endnu har vi dog stadig mulighed for at bygge videre på vort PR-anlæg. Dette er der også grund til. Anlægget har desværre slået sig noget i sommervarmen og vi får sikkert brug for det til en udstilling på Grønnegade. Det ville jo være dejligt hvis vi kunne få rettet sporene til, begynde og indhegne og opsætte signaler.

 

Sæsonen vil i store træk komme til at se sådan ud:

Dag /dato

Tid

Emne

Sted

Bemærkninger

Mandag  23/8

19:30

Ekstraordinær Generalforsamling

Odensevej 124 kælderen

 

Mandag  6/9

19:30

Møde og byggeaften

Odensevej 124 kælderen

PR-anlæg

Fredag  17/9

??:??

Klubfest / sammenkomst

”De Hvide Svaner”

Nærmere tilgår.

Mandag  27/9

19:30

Filmaften

Kildemarks Skolen

Bio / lokale

Mandag  11/10

19:30

Ombygning af litra IE og BN samt tegningsbytning

Kildemarks Skolen

Bio / lokale

Mandag  25/10

19:30

Ordinær Generalforsamling

Kildemarks Skolen

Bio / lokale

Mandag  8/11

??:??

Besøg ved modelbaneklub

 

Nærmere tilgår

Mandag  22/11

19:30

PR-anlæg

Odensevej 124 kælderen

 

Mandag  6/12

19:30

Bankospil til fordel for klubben

Kildemarks Skolen

Nærmere tilgår.

Endvidere skal man være forberedt på en evt. lørdag med besøg på Maglemølle.

 

Hvis det bliver aktuelt med flere byggeaftener med hensyn til PR-anlæggets opstilling ved evt. udstilling kan flere mandage blive inddraget.

Ombygningsaften af IE og BN er tænkt som en hjælp til dem der gerne vil i gang med ombygning, men måske ikke har erfaring / mod eller mangler tegninger. Hvis man vil prøve skal man altså selv stille med f.eks. en PIKO IE og kurvepuffer, så viser vi hvordan. Alle er meget velkomne til at medbringe modeller, billeder til de forskellige aftener.

 

Tegningsbytning er tænkt således, at der på skolen er mulighed for at fotokopiere. Dette koster en krone pr. kopi. Klubben får således ca. 0,20kr. pr. tegning. Har du således tegninger, kataloger som andre vil kunne have glæde af, så tag dem med.

 

Med hensyn til datoer må vi desværre tage forbehold. Det kan være klubbesøget bliver en anden dag.

 

Til filmaftenen vil vi prøve at få fat i DSB-filmen ”Farvel Til Dampen”. Er der medlemmer der har film, billeder som i gerne vil vise, så tag dem med, men hvis i ikke kan skaffe fremviser e.t.c. så kontakt en fra bestyrelsen.

 

Ny revideret medlemsliste vil blive fremsendt omkring ekstraordinær generalforsamling.

 

Næste orientering vil bl.a. indeholde noget om klubfesten. Denne vil blive udsendt i uge 33 senest.

 

P. B. V.

S. G. Dresler