Kluborientering December 1982

 

En hilsen fra bestyrelsen. Der er ændringer til mødekalenderen, da Torben Bejerholm har meldt afbud til den 13/12.

Han skulle have stået for den byggeaften. Noter i stedet dette:

 

Mandag den 6. december: Byggeaften på Kildemarks skolen kl. 19:30

Mandag den 13. december: Pakkefest på Kildemarks skolen kl. 19:30

 

Festudvalget har vedtaget at gå bort fra ideen med bankospil pga. uvished om, hvor mange penge, der kan komme ind ved salg af plader. Hele beløbet – eller endnu mere – skulle ikke gerne bruges til præmier.

 

I stedet bliver der pakkefest, hvor hver medbringer en pakke à 10-15 kr. Foreningen giver to pakker af lidt større værdi. Der holdes auktion over de medbragte pakker.

 

Endvidere vil der blive solgt gløgg m.v., så der er god grund til at tage penge med den aften.

 

Husk at også ægtefæller og børn er velkomne.