Medlemsorientering  Juni 82

Ang. Vort demo-anlæg

 

PR-udvalget m.fl. har nu i et par måneder været i gang med opbygningen af vort demo-anlæg, som skal have premiere ved Slagelse – Næstved Banens jubilæum den 12.-13. Juni 1982

 

Oprindelig skulle udstillingen have været foretaget den 15-16. maj, men blev som bekendt udskudt til den 12-13. juni pga. MK-sygen ved Skælskør.

 

Anlægget skal opstilles på Dalmose station, og være åbent for publikum i tidsrummet kl. 11-17 begge dage. Her vil publikum så, for en ringe betaling, kunne beskue vort arbejdende anlæg, og forhåbentlig give et godt bidrag til vor betrængte klubkasse.

Om Demo-anlægget:

 

 

Vort demo-anlæg er som bekendt 380 x 260 med ”udskæring” i midten til betjening af anlægget. På bagerste plade er 6 ”opstillingsspor” med plads til oprangering af 5 togstammer (der skal være plads til gennemkørende tog). I alt består anlægget af ca. 35 meter flexspor (Peco) og 13 sporskifter. Kørslen er inddelt i 2 sektioner, en sektion til hovedspor og en til rangering.

På Anlægget har vi anbragt bygninger, der – så vidt muligt – har autentisk forbillede.

 

Stationen: er en tro kopi af Gadstrup station (typisk DSB-station), og bygget meget originaltro af Henrik Struve, som også har leveret en flot model af Klampenborg remise. Endvidere har Henrik leveret en trælast handel, der minder meget om H.O. Birksted gamle bygning ved Gl. Maglemølle.

 

Kulissebyen: - bygninger fra Karrebæksminde – er leveret og bygget af vor formand Torben Bejerholm. Derudover findes en model af Lundby Varehus, fremstillet af Christian Lindegård og Lars Christensen. Endvidere er anlægget pyntet med bygninger af DSB-vandtårn (ældre type) DSB-kulkran og gård bygget af Torben Andersen.

 

Selve lægningen af spor og general opbygning af anlægget, er foretaget af klubbens medlemmer under hyggeligt samvær, i det Flemming Meisner, Hans Nygård og Claus Pernøe især har været flittige ”elektro-teknikkere”.

 

Som der fremgår af foranstående er stationen bygget i DSB-stil, hvilket naturligt nok medfører, at vi hovedsagligt kører med DSB-materiel, dog med blandet tidsperioder ad hensyn til manglende trækkraft.