1986

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. Januar 1986

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling den 24. februar. Her blev det besluttet at anlægshøjden skulle være 120 cm. I stedet for den tidligere gældende på 130 cm. Ligeledes var der enighed om, at den ”fri” kaffe skulle koste 2 kr. for en aften.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 24. Februar 1986

Klubben oplevede et fald i antallet af medlemmer i 1986, trods det faktum at man nu havde ”foden under eget bord”, og alle muligheder for et stort anlæg var tilstede.

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. April 1986

1986 blev brugt til at finde sig til selv, tænke nyt og komme fremad. I marts måned blev Sparresholm-anlægget hentet hjem og kørt til klubbens lokale. Det blev senere adskilt og flere dele indgår nu i klubbens anlæg.

           

Den endelige plan for sporene i lokaler blev lagt, og denne plan er stort set fulgt lige siden. Det blev også året hvor at par udflugter måtte aflyses, men der blev dog holdt sommerarbejdsfrokost for seniormedlemmerne, dvs. dem over 16 år. Klubben havde nemlig også en juniorafdeling med medlemmer fra 14 til 16 år. Disse medlemmer havde deres eget mindre anlæg midt i klublokalet, så de ikke skulle bruge klubbens hovedanlæg til at drage deres første erfaringer på.

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. Juni 1986

I 1986 var der også rigeligt med plads i kælderen, da anlægget stort set kun dækkede området ved Præstø oh Tappernøje.

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. September 1986

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. Oktober 1986

Referat fra den ordinære generalforsamling den 27. Oktober 1986

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. Oktober 1986

1986 var også året for klubbens 5 års jubilæum, og selvom medlemmerne ikke var så mange blev alle sejl sat til for at fejre klubben. Jubilæet var da også en succes og satte NMJK på ”verdenskortet” med åbent hus og besøgende fra nær og fjern.

           

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. November 1986

Juleafslutningen var den 8. december og man kunne se tilbage på et år med nye tider og en fremadrettet plan for lokalet.