Bestyrelsesmøde den 11. November 1987

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Fleming Meisner
Næstformand: Henrik Struve
Kasserer: Aage Kragerup
Sekretær: Sven Kindt
Bestyrelsesmedlem: Jan Truelsen
2 suppleanter: Per Larsen og Jens C. Præstholm
Revisor: Olav Køhler

Fastlæggelse af dato for julefrokost: den 11. december kl. 19:30

Juleafslutning den 17. december kl. 19:30

Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 11. december kl. 18:30 for vedtagelse af drifsregnskab 1986 / 1987.