Referat fra Bestyrelsesmøde den 15. Januar 1987

Tilstede var: Hans Jørgen Thomsen, Aage Kragerup, Henrik Struve, Steffen Dresler, Sven Kindt, og Flemming Meisner.

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Klubaftener.
3. Klubbesøg.
4. Filmaften.
5. Eventuelt.

1.  Under pkt. 1 måtte HS desværre meddele, at han havde glemt protokollen. Forgående referater fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

2.  FM foreslog, at klubaftenerne skulle afholdes med 3 byggeaftener den 4. aften skulle være hyggeaften. Herunder skulle der vises film, video samt foredrag besøg hos andre klubber. Der skulle også være mulighed for at udøve kammeratligt samvær. Byggeaftenerne skulle gerne blive mere effektive.

3.  FM undersøger om vi kan tage på klubbesøg sidst i februar. Der vil blive opsat tilmeldingsliste

4.  Det blev besluttet at afholde en filmaften. FM får katalog hjem fra DSB. Datoen skal være den 16. marts.

5.  Under eventuelt blev der diskuteret video på baggrund af optagelser der blev foretaget den 8 / 1 af Næstved 2 TV.
Flertallet i bestyrelsen mente, at der med fordel kunne optages en video, som optages i små bidder, der skal vise opbygningen af anlægget.
Der afholdes et særskilt møde herom.

AAK oplyste at der nu er et indestående i banken på ca. 6.234,- kr. Da han havde svært ved at se hvem der betalte, blev det besluttet at bruge et mindre beløb på at få tilsendt kontoudtog oftere, så indbetalingerne bliver mere overskuelige.

Priserne på kaffe og kage ændres, HS laver prisskilte.

Mødet sluttede kl. 21:00