Referat fra Bestyrelsesmøde den 27. Maj 1987

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Sæson Start.
3. Sommerferie / start igen.
4. Afslutning / eller ?????.
5. Hvorledes beslutningen af ekstraordinær generalforsamling skal udmøntes.
6. Eventuelt.

1.  Under pkt. 1 oplæste sekretæren de foregående referater, som var godkendt af FM.

2.  Med hensyn til Sæson Start fortalte FM, at han havde tilmeldt NMJK. Vi får en stand på 2 x 2 meter. Der tages billeder fra klublokalet og opsættes på standen, der ikke skal være bemandet.

I forbindelse med Sæsonstarten afholder vi åbent hus i klublokalet, evt. med arbejdende stande.

I forbindelse med Sæsonstart afholdes der et møde i august.

3.  Det blev besluttet at klubben fremover holder sommerferie i juli måned. Hvis nogen medlemmer ønsker at arbejde i lokalet, findes der en løsning med hensyn til lån af nøgle. Sidste klubdag d. 29 / 6 - 3 / 8.

4.  Sæsonafslutningen for medlemmer afholdes den 19 / 6 - kl. 19:00. Der kan købes platter for rimelige priser.

6.  Der foretages en månedlig rengøring af lokalet, der opsættes skilte.

5.  Med hensyn til kontingentforhøjelsen for juniorer tages der en snak med disse. Skyldige beløb inddrages, evt. udmeldelse.

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 21:00