Bestyrelsesmøde den 18. Maj 1988

Tilstede var: Per Larsen, Henrik Struve, Aage Kragerup, Flemming Meisner, og Sven Kindt
Afbud fra Jan Truelsen.

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Klubbens økonomi.
3. Øl i klubben (misbrug)
4. Udflugt til Centralværkstedet.
5. Udflugt til Museet i Odense, efter sommerferien.
6. Abonnement, DJK's blad JERNBANEN.
7. Abonnement på MJ-Bladet (norsk).
8. Abonnement på foto fra OMJK.
9. Byggekonkurrence afslut, hvornår.
10. Sæsonstart (efterår-tilmelding Ultimo maj).
11. Nyt fra materieludvalget.
12. Ny indkøbsmand (kaffe, kage m.m.).
13. Sommerferiefrokost eller ?
14. Sommerferie.
15. Eventuelt.
 

1.  SK refererer fra protokollen.

2.  Det blev konstateret at klubbens konsolidering udgjorde 6.004,- kr. (inkl. donationer fra "Lokomotivet" 1.500,- kr.)

3.  Et medlem er tilskrevet angående hans problemer med beruselse og øldrikkeri.

4.  Udflugt til Centralværkstedet er berammet til den 4. juni kl. 9:30

5.  Besøg på Jernbanemuseet i Odense vil blive forsøgt arrangeret i august 88, se notits i Særtoget nr. 4.

6.  Accept af abonnement på "Jernbanen".

7.  MJ-Bladet, 2 prøvenumre rekvireres, (AaK).

8.  Foto fra OMJK, FM indhenter nærmere herom.

9.  Byggekonkurrence slutter ultimo november 88.

10.  Vi skal ikke deltage i "Sæsonstart".

11.  Materieludvalget, herom intet nyt endnu.

12.  Indkøbsmand eller mænd. Medlemmer spørges.

13.  Sommerferiefrokost = Fredag den 1. juli kl. 19:00 i klublokalet, pris pr. næde ca. 60,- kr.. Indlæg i Særtoget nr. 4 der udsendes pr. post 20 / 5 - 88.

14.  Sommerferie i juli måned.

15.  Eventuelt, FM havde ønsker om aflastning bl.a. ved indkøbsopgaver. Medlemmer kontaktes !