Bestyrelsesmøde den 2. Marts 1988

Tilstede var: Aage Kragerup, Jan Truelsen, Flemming Meisner, og Sven Kindt

 

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Klubbens økonomi.
3. Kontingent betaling (restance)
4. Skal NMJK optages i DMJU ?
5. Planlægning af filmaften
6. Byggekonkurrence - præmie.
7. Vognkobling (det haster snart med beslutning).
8. Materieludvalg (rullende).
9. Vognbedømmelsesudvalg.
10. Eventuelt.
 

1. 

2.  Kassebeholdning pr. 2 / 3 - 88: 1.510,62.

3.  Kontingent: ingen restance.

4.  NMJK's optagelse i DMJU tages op ved en kommende generalforsamling.

5.  Filmaften, torsdag den 28. april DSB film. Særtoget udsendes # 3 ca. 1 april.

6.  Byggekonkurrence, DSB Litra CL - CO - CP - CU.
        1. præmie f.eks. tankvogn ZE fra På Sporet (selvbyg.)
        2. præmie f.eks. åben godsvogn PT fra På Sporet (industri)

7.  Om koblingsvalg til klubdrift. NMJK bør gå ind for "Göteborg koblinger" til køreplanskørsel i klubben. (se 4 toget nr. 4 / 1 - 1986 - 87)

8. - 9.  Følger princippet nævnt i "Ledvogtertidende".
Vognbedømmelsesudvalg: Jan Truelsen - Torben Andersen og Dan Rasmussen.
Der opsættes en navnetavle i klubben så medlemmerne kan notere deres ejermærke for rullende materiel.
NMJK mærke = 1 rød prik (Humbrol nr. 19).
Klubgodkendelses mærke  = 1 gul prik (Humbrol nr. 24).

10.  Eventuelt. Under dette punkt, intet.