Bestyrelsesmøde den 6. Januar 1988

Tilstede var: Flemming Meisner, Aage Kragerup, Jan Truelsen, Per Larsen og Sven Kindt

 

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Klubbens økonomi.
3. Sæsonafslutning deltage / eller?
4. Eventuelle indkøb.
5. Eventuelt.
 

1.  Referat ikke medbragt

2.  I bank:  4.135,22
Giro:  385,-
Kasse:  380,-
Beholdning i alt: 4900,22

3.  Sæsonafslutning (lille) 19. - 20. marts 88. NMJK deltager ikke (kun sæsonstart i september).

4.  AaK bestiller brædder søm og FM bestiller træer, begge dele mangler for videre bygning.

5.  Tirsdag 2 februar. (Udsendelse af) Besøg på "Avedøre Modeljernbaneklub". Vi var 3 bil-fulde af sted. Blev vel modtaget og beså med interesse det ret store H0 anlæg. Der var fine detaljer men også elementer i anlægget som ikke levede op til klubbens intentioner. Vi fik kaffe og betalt brød og drog af ved ca. 10:30 tiden.

Særskrift om "Næstved Jernbanestations historie" udleveret til alle medlemmer i Januar 88