Bestyrelsesmøde den 9. November 1988

Tilstede var: Flemming Meisner, Sven Kindt, Jens C. Præstholm, Jan Truelsen, Per Larsen, Aage Kragerup, og Claus Stjernholm Nielsen.
 

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Bestyrelsen konstituerer sig.
3. Julefrokost.
4. Juleafslutning.
5. Juleferie.
6. Klubbesøg /Filmaften ???????
7. Generalforsamlings beslutning til bestyrelsen.
        a.  Køreaften
        b.  Kobling
        c.  Andet
8. Medlemsrestance.
9. Eventuelt.
 

1.  CSN referede fra protokollen.

Angående byggekonkurrencen sattes indleveringsfristen til mandag den  5 / 12 - 88 til vognbedømmelsesudvalget.

2.  Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand:  Flemming Meisner.
Næstformand:  Per Larsen.
Kasserer:  Aage Kragerup.
Sekretær: Carsten Stjernholm Nielsen.
bestyrelsesmedlem: Jan Truelsen.
Suppleanter: Jens C. Præstholm og Sven Kindt.

3.  Julefrokost afholdes den 9 / 12 - 88 kl. 18:00 i klublokalet.

4.  Juleafslutning afholdes den 19 / 12 - 88 kl. 19:00 i Klublokalet.

5.  Juleferie fra den 20 / 12 - 88 til den 4 / 1 - 89.

6.  FM bestiller film fra DSB til mandag den 23 / 1 - 89.
    FM kontakter klub i Ringsted med henblik på besøg ultimo februar */ primo marts.
 
7.  Generalforsamlingens beslutninger til bestyrelsen:
Bestyrelsen besluttede at køreaftener afholdes sidste mandag i måneden, startende mandag den 27 / 2 - 89.
 
Roco's A-kobling anvendes som klubkobling. Fast sammenkoblede togstammer kan benytte andre koblingstyper. Behovet for indkøb af koblinger til især Lima's vogne undersøges.
 
JT påpegede, at rengøring og oprydning i klublokalet stadig ikke er tilfredsstillende

8.  Ingen medlemsrestancer.

9.  PL indkasserer midlertidigt kontingent i stedet for AaK.