Først vil jeg byde alle velkommen.

Vi er igen samlet til vores årlige generalforsamling, og håber vi vil få en god og saglig debat.

I det forløbne år har vi fået nye medlemmer, det er altid rart med lidt nyt blod, men vi har også måttet tage afsked med nogle også på en lidt kedelig måde, men vi skal jo passe på vores gode ry udadtil, så det var en nødvendighed.

Vi har også fået en rivaliserende klub, den har lige haft stiftende generalforsamling og søger nu lokale og medlemmer. Men efter pålidelig kildes udsagn, bliver det vist en 1 mands ”junta” klub, og hvem kan være interesseret i en sådan. Her hos os, har vi da demokrati, næsten til mindste detalje, så vi frygter dem ikke.

Bestyrelsen har nedsat et materieludvalg, med Jan som formand, den skal tage sig af godkendelse og registrering af såvel klubbens som medlemmernes materiel. Dette udvalg savner en tilkendegivelse fra generalforsamlingen, hvilken vogn kobling, der skal være standard. Vi i bestyrelsen, foreslår Roco A-kobling, eller en tilsvarende. Hvis nogle medlemmer kommer med stammer, der skal køre fast sammenkoblet, kan det godt godkendes, med kortkobling indbyrdes, men der skal være A-kobling i begge ender af stammen.

Klubben har brugt nogle af sine midler til indkøb af noget materiel, dette er påkrævet, men var ikke meningen, fordi medlemmerne skulle selv tage materiel med herud, men ved en gennemgang af medlemmernes hjemme materiel, viser det sig at kun nogle få, har H0 – jævnstrøm hjemme, så vi kommer til at købe meget mere fremover.

Vi har lavet en byggekonkurrence, som har løbet siden foråret, og har sin afslutning her først i december. Det er meningen, enten ved julefrokosten eller juleafslutningen, at der skulle være en officiel præmieoverrækkelse, hvis og såfremt nogen har bygget noget.

 Køreaftner kommer vi snart til at lave, der er medlemmer, der har strøm i fingrene, som snart skal aflades, men det varer heller ikke ret længe inden privatbanen er færdig. Rent strømmæssigt.

Så spørgsmålet er: hvor tit skal vi have køreaften ?

Jeg har fået en aftale men Odense M.K. om køb af fotos fra dem, så vi kan opbygge et mindre fotoarkiv, eksempelvis 1 billede af hvert lokomotiv og vogntype.

Vi har også tegnet abonnement på Dansk Jernbaneklubs blad ”Jernbanen”, og på Kolding Lokomotivklubs blad ”Togfløjten”, to gode blade. Ligeledes har vi under overvejelse, det norske blad MJ-Bladet, om vi skal holde det.

Der er også kommet et nyt tysk blad på markedet, men det er meget dyrt, så det bliver noget vi ønsker os i fremtiden.

Ja, fremtiden, det leder mine tanker hen på vores hovedsponsor ”Lokomotivet”. Det ligger jo som bekendt delvis underdrejet, kedeligt for Lokomotivet, men i særdeleshed for NMJK, som gerne ser Lokomotivet på rette kurs igen, for det bliver svært for os, at undvære checken fra Lokomotivet, men det kan være NMJK, kan indgå en aftale med Lokomotivet, hvis der kommer en henvendelse fra dem.

Det vi samles om, er jo vores hobby modeljernbane, og det udøver vi jo her på Ulgebroskolen, på vores klubanlæg. Anlægget arbejdes der på fortsat, men vi har vel været ligesom langt nede i en bølgedal, det er ligesom, der har været en udbredt passivitet iblandt os alle, men det ser heldigvis ud til at vi er på vej mod toppen igen. Hvad årsagen til denne passive holdning har været ved jeg ikke, men kan måske skyldes alt virkede så uoverskueligt. Så derfor skal vi nok satse os på, færdiggørelse af privatbanen, samt strækningen Høng – Skælskør, det vil også give store muligheder på køreaftnerne.

Krisen kradser også her i NMJK, vores forsendelses konto er meget stor, den er på to års kontingent, ca. 1500 kr. dette har vi ikke råd til mere, så vi arbejder med at finde en anden ordning til formidlingerne af Særtoget og anden information.

Jeg vil afrunde med at takke de to bestyrelsesmedlemmer, der forlader bestyrelsen, Henrik og Sven, for et stort og aktivt bestyrelsesarbejde, men de vil hellere lægge deres fremtidige arbejde på anlægget, men Sven fortsætter jo som redaktør af Særtoget.

Selvom tiderne er svære, så lad os se optimistisk på fremtiden og vores fælles hobby her i NMJK.

 

Flemming