Siden Sidst 2 / 1988

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 6. januar. Det blev vedtaget at klubben ikke deltager i sæsonafslutningen 19. og 20.marts. Vi deltager derimod i sæsonstarten til september.

Den 2. februar besøgte vi (13 mand) "Avedøre Modeljernbaneklub". Vi blev særdeles vel modtaget og havde en fin tur. Der var en del gode fiduser at kopiere på vort eget anlæg. En årgang af klubbens blad "Ledvogtertidende" 1987 fik vi med hjem til vort bibliotek, således at alle der kan låne og studere. Det aftaltes at et udsnit af klubbens medlemmer ved lejlighed aflægger NMJK et besøg.

Særskriftet om Næstved Jernbanestation er udgivet og fordelt til klubbens medlemmer. det blev på 17 sider, hvorfor vi valgte denne fremgangsmåde.

Den 25. Januar så vi videofilm i klubben som venligst blev stillet til vor rådighed af Robert Fischer. Vi håber ved en senere lejlighed at se frere af Roberts film om jernbaner.

Fremmødet til vore klubaftener mandag og torsdag har været ret så godt, og det skrider stærkt derudad med opbygningen, så inden sommer kan der køres på den første etape af anlægget.

Nye medlemmer:

Vi byder velkommen til vort nye medlem, Dan Rasmussen fra Snesere

samtidig bydes Torben Andersen velkommen i de aktive medlemmers rækker.