Siden Sidst 3 1988

Nye medlemmer:

Vi byder velkommen til vore to nye medlemmer:

Jeanette Olsen, fra Næstved og

Carsten Bo Andersen, også fra Næstved

Bestyrelsesmøde den 2. marts:

Det blev konstateret at der ikke er kontingentrestencer, og klubbens økonomi er fornuftig. Vedr. klubbens tilslutning til DMJU blev der enighed om, at tage dette spørgsmål op ved en kommende generalforsamling. Vedr. den i forrige nr. nævnte byggekonkurence, vil denne omfatte følgende 4 DSB personvogne:

   Litra CL (se Lokomotivet nr. 7. Industrimodel - ombygning).

   Litra CU (se UK modelinformation nr. 9. også industrimodel - ombygning).

   Litra CO (se Lokomotivet nr. 8. Dette er en selvbygger-model).

   Litra CP (se Lokomotivet nr. 16. også en selvbygger-model).

Som præmier for bedste model i de 2 klasser har vi talt om fine modeller fra "På Sporet" men herom nærmere senere. Claus har givet tilsagn om at være teknisk konsulent ved løsning af opgaven. Vi skal jo nu tænke på rullende materiel til banen, som det skrider godt derudaf med.