Klubanlægget
Her kommer så dette nummers rapport om, hvordan arbejdet skrider frem på klubanlægget.


Strækningen Snesere - Høng
Det sidste stykke landskab inden Høng St. arbejdes der på for tiden. Der bliver nogle grønne områder mellem sporene; men der bliver også plads til nogle kornmarker - en høstet og en uhøstet - det kommer til at hænge godt sammen med det øvrige landskab; men der mangler endnu en del.
Broerne er snart ved at ligne det de skal, de er blevet betonfarvede, og nogle har fået monteret gelænder. Den store opgave m.h.t. broer er jo "englænderen", den arbejdes der også på i øjeblikket.
Grusgraven er der ikke arbejdet på siden sidst.


Høng Station
Her er der virkelig sket en masse siden sidst. Vi starter i nordenden remiseområdet), her er der virkelig gået til den, hele dette område er færdigt med remiser, kulbænk - grav, vandkran, signal- og mandskabshuse samt nogle skure, ja, det er vanskeligt at beskrive dette, der er så mange detaljer i hele dette område, det ser s'gu godt ud!
Overfor det omtalte område, på den anden side af privatbanesporet, ligger Kosangas, hvis vej løber langs sporet op til byen. Langs denne vej er der ved at blive anlagt nogle kolonihaver, og videre op ad vejen skal der vist være nogle bygninger.
Selve "hovedvejen" gennem byen er blevet anlagt, den er blevet hævet lidt over det øvrige niveau, så selve byen kan bygges op í flere niveau. På selve stationen er der også blevet arbejdet med opsætning af hegn, reklameskilte. vandkraner mm.
Sporet fra Høng til Skælskør er jo som bekendt lagt for længst; men det er ikke farbart endnu pga. manglende strøm. På dette spor der monteret signaler, nemlig indkørselssignalet til Høng og et fremskudt for I-signalet. Disse signaler er nu også funktionsdygtige, det vil sige, at signaler og sikringsanlæg virker fuldstændigt i nordenden af Høng St.


Strækningen Høng - Skælskør
Første del af denne strækning (fra Høng St. og til hvor den bliver skjult) løber jo i samme landskab som strækningen Høng - Snesere, så alt dette er beskrevet i foranstående; men fra hvor sporet igen bliver synligt og ind til Skælskør St. sker der noget landskabsmæssigt. Hele dette hjørne af bordet bliver dækket af en efterligning af Stevns Klint. Her er lavet et træskelet, som er overtrukket med net, nu klart til at få lavet selve klintelandskabet. Vejen til Skælskør by starter ude ved klinten, så der er lavet en sidevej, der går op ad klintebakken til dens top, hvor der skal være en restaurant; men - men - men - der er mange timers arbejde endnu med dette projekt.
Arbejdet på Skælskør station ligger stadig stille, derimod er der lavet belægningsarbejder på havnepladsen, så hele området nu er i niveau med skínnetoppen.


- det var situationen den 15/5 1989!