Klubanlægget
Efter en vel overstået og fortjent L-A-N-G sommerferie, tages der nu Fat igen med fornyede kræfter.
Der skulle ikke være så meget at beskrive denne gang omkring anlægssituationen; men ser alligevel ud til, at ikke alle har kunnet undvære NMJK - dette er jo bare glædeligt.


Strækningen Snesere - Høng
Vi kan vist godt erklære, at hele landskabet mellem de to stationer er Færdigt, der mangler nu kun nogle detaljer med placering af figurer, maskiner, biler m m.
Der løber jo som bekendt to dobbeltsporede og en enkeltsporet strækning gennem ovennævnte landskab og som Følge deraf fire broer ret tæt ved hverandre. Den ene dobbeltsporede strækning, der skal ind i Næstved syd, er færdiglagt med ballast og grusrabat. Der knytter sig to broer til denne stræknings landskab, den ene bro er helt Færdig, den anden er "englænderen", kniber det lidt med endnu; men der er kun få mangler.
Tilbage til den anden dobbeltsporede og enkeltsporede, som løber lige akkurat sammen under de andre to broer, hvorefter de igen skal gå hver til sit. Sporene i landskabet, her mangler at blive lagt ballast og andet omkring dem, og broerne, hermangler kun gelænder og maling.


Høng St. og by
Hele stationens nordende er, som nævnt i forrige nr. helt færdig, undtagen en mangel, tankanlæg ved maskindepotet. I sydenden af stationsarealet arbejdes der lige nu med og omkring pakhus, svínefold, læssevej samt en lille lund, hvor ledvogterhuset skal ligge, og så er vi ude ved overskæringen.
Tilbage til selve bygaden, her er 90% af alle husene bygget, det drejer sig om Følgende: kro, servicestation, Tatol, Slagter, radioforhandler, skole, købmandsgård, tømmerhandel samt almindelige beboelseshuse.
I selve byen bliver der arbejdet meget kraftigt i øjeblikket med sideveje, Fortove, haver og meget andet.


Strækningen Høng - Næstved
Sporet er nu lagt, men jo kun på selve Høngbordet. Udkørslen til dette spor er jo fra Høng St. sydende. Sporet slår en kurve og løber tilbage langs bordkanten bagved selve Høng by, og videre på sin vej moder det den dobbeltsporede strækning fra Helsingør og videre gennem det tidligere nævnte landskab, og her stopper det p.g.a. manglende bord.
Landskabet syd for Høng er begyndt at tage form og ligeledes det langs sporet.


Strækningen Høng - Skælskør
På Skælskørbordet bliver der Fortsat arbejdet på klinten. Den er nu blevet beklædt med kalk/kridt og har også fået sin græsbeklædning, så det er nu muligt at se, hvorledes den kommer til at ligne mere og mere en rigtig klint.
Endelig er elfolkene nu rigtig kommet í "stødet". Hele centralapparatet er blevet flettet sammen, anbragt på sin plads og nu forestår der et større monteringsarbejde.


Vordingborg St.
Træarbejdet er nu i fuld gang på Vordingborg med bl.a. montering af selve pladen, hvorpå hele herligheden skal ligge. Videre Fra dette bord er der også påbegyndt selve bordskellettets opbygninger, hvor strækningen Vordingborg - Padborg samt Helsingør - Næstved sporene skal løbe, så det skrider deruda'.


- således var situationen den 21/8 1989!