Bestyrelsesmøde den 21. November 1989

Tilstede var: Aage Kragerup, Sven Kindt, Per Larsen, Flemming Meisner og Hans Nygaard Jensen (pga. pkt. 8)
Grundet Claus Stjernholm Nielsens fravær er referatet ført af HNJ.
 

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Klubbens økonomi.
3. Julefrokost den 8 / 12 - 89 (iflg. generalforsamlings beslutning).
4. Juleafslutning.
5. Sporplan Padborg. (xx).
6. Skal der arbejdes på tur til Jylland eller andet ???
7. Filmaften i januar. F.eks. TA's egne super 8.
8. Særtogets hovedlinier fastlægges.
    Redaktørens forslag:
        Farvet forside.
        Raster i billeder
        Betalte annoncer
        M.m.
9. Eventuelt.
 
 
1.  Intet referatet grundet CSN's fravær.
 
2.  AaK oplyste, at klubbens økonomi er som følger: I banken kr. 2168,-, på Giro kr. 822,12 og i kassen kr. 150,-.
der arbejdes videre med forslag om "skinnebeviser", et papir udformet som en gammel jernbaneaktie, der skal sælges til støtte for klubben.
 
3.  Julefrokost den 8 / 12 - 89 iflg. beslutning på generalforsamlingen.

4.  Da der i december er mange andre arrangementer rundt omkring, besluttedes det at erstatte den traditionelle familiekomsammen med en familiemiddag lørdag den 27 / 1 - 90.

5.  Da der ikke er plads til den planlagte udformning af Padborg, havde FM udarbejdet et nyt forslag. Dette forslag blev med et par tilføjelser vedtaget.

6.  Der forsøges arrangeret tur til klub i Jylland, sandsynligvis Brabrand, i marts.

7.  Der arrangeres filmaften den 15 / 1 - 90, hvor der forsøges at få Torben Andersen til at vise nogle af sine film.

8.  Der taltes om at forbedre Særtogets kvalitet uden at belaste klubbens økonomi for meget, da i hvert fald billedkvaliteten skal forbedres hvis bladet skal ud til en større kreds. Muligheden for en ekstra farve på forsiden undersøges.

9.  Bibliotekaren meddeler at antallet af bøger m.m. nu har rundet 200. Dubletter af kataloger, tidsskrifter m.m vil blive lagt i en kasse i klublokalet, så enhver kan tage hvad han skal bruge.