Bestyrelsesmøde den 22. Marts 1989

Tilstede var: Aage Kragerup, Jan Truelsen, Sven Kindt, Per Larsen, Flemming Meisner og Claus Stjernholm Nielsen.
 

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Klubbens økonomi.
3. Anskaffelse af industristøvsuger ?
    a.  Anskaffelse af telefonanlæg ?
4. Filmaften dato / tid (model & 1 / 1)
5. Foredrag i 1 / 1
6. Nyt fra materieludvalget
7. Fotokonkurrence - skal vi lave en sådan, det skal jo være her i sommer halvåret.
8. Eventuelt.
 
1.  CSN refererede fra protokollen.
Ad pkt. 6. Har ikke hørt fra klub i Ringsted siden nytår.
 
2.  Kassereren berettede at klubben har kr. 4513,47 i kassen og kr. 44 på Giro. Der er ingen udeståender.
 
3.  PL indhenter tilbud på industristøvsuger.
FM undersøger mulighed for køb af telefonanlæg hos Refsgaard.
AaK taler med KTAS-mand.

4.  Det undersøges om filmaften kan arrangeres i April, ellers ventes til efteråret.

5.  Det forsøges at få arrangeret foredrag om København - Roskilde banen til efteråret.

6.  Fra Materieludvalget:
Medlemmernes materiel kan placeres i skuffedariet. Der udfærdiges en bog med tegninger og lister over materiel, dets oprindelse og pris. Der udfærdiges blanketter til fejlmelding af beskadigede vogne så ejeren kan udbedre skaden.

7.  Der laves en fotokonkurrence med motiv "Jernbaner". Præmier bliver en film med 36 billeder, en skifteramme og en 25x35 forstørrelse, efter pris. Frist bliver den 1. oktober. Vindere offentliggøres på den ordinære generalforsamling til efteråret, de vindende billeder offentliggøres i "Særtoget".

8.  Der søges en ny redaktør af "Særtoget", da SK ikke ønsker at fortsætte med dette.

Klubben deltager i Uglebroskolens "åbent hus" - Arrangement den 8 / 4 - 89  fra kl. 10 - 14.