Bestyrelsesmøde den 29. August 1989

Tilstede var: Sven Kindt, Jan Truelsen, Flemming Meisner, Aage Kragerup og Claus Stjernholm Nielsen.
 

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Klubbens økonomi.
3. NMJK er tilmeldt udstillingen i København. Hvem tager sig af det praktiske m.m.
4. Anmodning fra Randers Modeljernbane Klub, om at aflægge NMJK et besøg. Hvornår ?.
5. SÆRTOGET (bibliotek).
6. Foredrag 1 / 1 Ro - Kbh. eller filmaften.
7. Skal vi indskærpe, hvem der har indkøbsret til klubben ???
8. Materieludvalget -.
    a. Regler  / normer / standarder, som medlemmernes materiel skal godkendes efter. HASTER MEGET
9. Eventuelt.
 
1.  Ad pkt. 7. Tur til Hedeland er forsøgt arrangeret.
Ad pkt. 8 JCP er endnu ikke kontaktet.
Ad pkt. 9 SK stadig aktivt medlem og som følge deraf stadig suppleant.
         Stempel med bomærke koster 300 - 400 kr.
               "Særtoget" er tilsendt lokale biblioteker (se pkt. 5).
 
2.  Kassereren berettede, at klubbens beholdning er  kr. 2531,35 i bank, kr. 337,78 på Girokonto og i kontanter kr. 389,75.
 
3.  JT og AaK koordinerer forberedelserne til udstillingen.
Film indkøbes til TA med henblik på fotografering af anlægget til udstillingen.

4.  Randers Modeljernbane Klub inviteres til lørdag den 11 / 11 - 89.

5.  Særtoget" tilsendes bibliotekerne vederlagsfrit.

6.  1 / 1 foredrag op Kh - Ro forsøges arrangeret til mandag den 2 / 10 - 89.

7.  Formand og kasserer skal spøges til råds før indkøb til klubben, akut nødvendige småting dog undtaget.

8.  Bestyrelsen har drøftet normer og standarder meget grundigt og givet JT (materieludvalget) en masse ideer.

9.  Generalforsamlingen afholdes mandag den 23 / 10 - 89.

Gerner Kock får lov til at filme anlægget til privat brug.