8/4 Rostocktur og åbent hus

Om Rostockturen, se side 4. Samme dag skulle der være "åbent hus" på Uglebroskolen, og da skolen også ville vise nogle af de fritidsaktiviteter, der finder sted her, blev klubben spurgt, om ikke vi ville deltage. Otte medlemmer, der ikke skulle med på turen, sørgede for betjeningen af anlægget og rundvisning af gæster.

Vi fik besøg af en masse gæster, der gav højlydt udtryk for deres begejstring over vort anlæg, og mange forsøgte at få mere at vide om NMJK's virksomhed og aktiviteter. Der blev kørt pendultog mellem Præstø og Høng stationer, og gæsterne var imponerede af de byggede modeller, selv om de ikke kendte meget til tog. Flere havde dog så meget kendskab til DSB, at de kunne genkende MD-styrevognstoget fra Næstved-Slagelse-banen. Flemmings arbejdstog med skinnevognene vakte berettiget opsigt, da det blev fremført af LJ M 33 (JUMBO), og vores Triangel-motorvogne blev nøje gransket, mens de humpede af sted over skinnerne.

Man var meget imponeret over landskabet og huse, og Tappernøje blev studeret meget grundigt sammen med Henriks flotte kirkemodel. Snesere station fandt man meget pudsig som nedlagt, hvilket forekom gæsterne at være en sjov idé. Man kritiserede os dog på ét punkt: Nemlig det, at vi ikke havde fået lavet Mern station færdig. Den faldt lidt uden for således som den henlå med sit sparsomme sporareal.

Selve kørslen mellem stationerne Præstø og Høng blev varetaget af Per, Steffen og Jan, der mildest talt havde forfærdelig travlt med et få afviklet toggangen. En overgang krævede gæsterne så mange tog på sporene, at den stakkels Per blev helt svedt og stresset på Præstø station.

Men alt klappede dog fint til gæsternes glæde, og vi høstede kun ros og anerkendelse fra alle sider. En enkelt meget professionel modelbanemand besøgte os, og indrømmede blankt, et han ikke havde set noget lignende far, og det var positivt ment. Han har i sit liv set mange anlæg og bygger selv supermodeller; men her måtte han overgive sig. Alt i alt en rigtig god "propaganda-dag" for NMJK.

TA

 

 

8/5 filmaften

Gerner Kock kom ned videoanlæg og kørte nogle modeljernbanefilm. først så vi en udsendelse fra svensk TV om et meget flot klubanlæg i H0 med forbillede fra SJ i 1940'erne. Som næste punkt på programmet var vi en tur rundt til nogle amerikanske modeljernbanefolk, både i skala 0, H0. H0e og N. Det var nogle imponerende anlæg. Det ene var så stort. At ejeren måtte bygge et hus til det.

Derefter så vi et tysk udstillingsanlæg, som var imponerende i størrelse. Der var nogle flotte landskabsopbygninger, der strakte sig fra Nordsøen til Alperne; men såvel bygninger som rullende materiel var alt sammen industrifremstillet, og togene drønede gennem landskabet med 200 km/h for derefter at standse ved stationerne med et ordentligt "klunk".

Efter at vi havde haft en lille jernbanequiz som i de gode gamle dage på Kildemarkskolen, så vi en film fra DHJK's anlæg på Kalvebod Brygge. Desværre var lyden forsvundet på denne optagelse. Det tog lidt af fornøjelsen.

Et par af medlemmerne havde taget børnene med; men da der var svensk, engelsk og tysk tale på filmene. Kneb det med at fastholde dem.

 

31/5 bestyrelsesmøde

Der blev gjort status, og kassereren havde pr 18/5 opgjort beholdningen til Kr. 4491,58. Medlemstallet udgør 19 aktive og 7 passive.

Det blev besluttet, at klubben deltager i en udstilling af materiel og fotos på DSB skolen Østerport den 29/10.

Der nedsættes et udvalg til at arrangere klubbens 10 års fødselsdag.

Sven Kindt ønskede at fratræde som suppleant, da han vil overgå til passivt medlemskab.

Det vedtoges, at "Særtoget" skal tilsendes bibliotekerne i Næstved og de omliggende kommuner til fremlæggelse på læsesalene. Det kunne jo være nogen fik lyst til at blive medlem efter al have læst om os.

Hvad der ellers blev besluttet, se kalenderen.