Siden Sidst November 89

 

"Danmarks første jernbaner"
Mandag den 2. oktober havde vi besøg af Finn Michelsen fra Modeljernbaneklubben af 1981.
Finn holdt et meget interessant foredrag om Danmarks første jernbaner med ledsagende lysbilleder. Vi var ca. halvdelen af medlemsskaren som med interesse lagde ører og syn til dette foredrag. Det var en meget interessant historie Finn fortalte med mange detaljer og anekdoter í forbindelse medhenholdsvis banerne i Hertugdømmerne og banen København - Roskilde. Finns sans for humor gjorde foredraget absolut fornøjeligt.
Vi siger endnu engang Finn tak for denne spændende aften.
Medlem i NMJK


Køreaften 30/10
Så skulle vi prøve at køre efter køreplan. Vores formand havde lavet et modeldøgn for privatbanen med tílsluttende tog på statsbanen.
Det viste sig snart, ar "et er køreplan at lave, et andet tog at køre". Efter 3 timer havde vi fået afviklet 2/3 af trafikken, hvilket ellers skulle have været modeldøgnet.
Forsinkelserne skyldtes bl.a. (akkurat som ved de rigtige baner) signalvrøvl.
Elektrotjenesten (Olav) måtte stå på hovedet i Høngs centralapparat med skruetrækker og loddekolbe, mens togene måtte ind- og udrangeres. Også i Præstø var der problemer, det var et par sporskifter, der ikke rigtig ville skifte.
Pludselig begyndte de to cabs at gribe ind i hinanden, så vi kun kunne køre med ét tog på anlægget ad gangen. Efter ca. 20 min forsvandt fejlen lige så mystisk som den var opstået.
Så skulle der rangeres i Høng; men da det var den Triangel, som kun har kobling i den ene ende, måtte der fremskaffes en anden maskine at rangere med.
Med hensyn til betjeningen, så har det været på tale, at give folk en indøvning på de forskellige stationer, akkurat som i virkeligheden, så stationerne på køreaftner kun betjenes af kvalificeret personale.
Nå, men al begyndelse er svær, og hvis vi sørger for, at sporene er pinlig rene, og trækkraften får renset hjul og strømaftagere, skal det nok gå i fremtiden.


På udstilling med NMJK
Medens normale mennesker bliver liggende i sengehalmen tidlig søndag morgen, vælter man selv ud af sengen, ud, for at få lidt vand i hovedet, kigger i spejlet, spejle er ikke hvad de har været, og tænker, hvorfor står du her midt om natten?
Nå jo, udstillingen inde på DSB skolen, Østerport. Så liver man lidt op hvordan vil det spænde af. Nu er der kun ét at gøre, smøre madpakken, tøj på, det kunne jo være at SK dukkede op uden for døren, og ganske rigtigt der var SK uden for døren, frisk som en skrå.
Op på cyklen, lige sige godmorgen til SD, ind på Farimagsvej, hos FM, for at møde resten af ”ho1det", ud i bilerne og afsted mod København.
Vel ankommet til udstillingen gik vi ind for at kikke på vor standplads, der forøvrigt var gjort klar om lørdagen af SD og JT.
Efter at de sidste ting var kommet på p1ads, ventede vi på de besøgende. Og besøg det fik vi, så mange at det var svært at komme rundt  på udstillingen, og hvis man ville i biografen, var det nødvendigt at være i god tid før forestillingen.
Vor egen stand? den blev kigget efter i sømmene, der blev filmet og fotograferet, der blev spurgt: "Hvor har den Klimasneplov været stationeret?" "Hvordan har man lavet taget på personvognene?" "Hvem fremstiller containere til DSB-lastvognene?"
En ting der virkelig fik ros, det var NMJKs banetjenestetog, som de alle sagde, det mangler på de fleste anlæg ja man bliver helt rød i kammen, når to herrer stiller sig op og filmer og samtidig uddeler os et 13-tal så er det lige før man må vende ryggen til forsamlingen, ik?
Blandt gæsterne ved vor stand var der "manden" fra Herfølge, der efter mange års stilstand i sin hobby, var blevet sat i gang med at køre modeltog ved at læse "Lokomotivet", Lokomotivet? Hvad er det? Han mente det var et blad der kom fra Næstved-området, nå ja, spøg til side, vi har et medlem med på udstillingen i dag, der også repræsenterer "Lokomotivet", jeg kan se han har skiftet NMJK-skiltet ud med et "Lokomotivet"-skilt; men han er desværre optaget med at køre damplokomotiv ved nabobordet. Herfølge-manden ville meget gerne se vort anlæg, og det skal han være velkommen til (måske et nyt medlem).
Nu er det blevet middag ud af udstillingsbygningen, over skinnerne, op at sidde på en perronbænk for at spise sine medbragte klemmer og se på tog.
Her fik vi fornøjelsen at Se et togsæt, som Nordisk Jernbaneklub har fået foræret af de norske Statsbaner, bestående af to stk. trækkraft, "Marcipanbrød" ét stk. den anden maskine kunne vi ikke identificere, plus to personvogne og en åben vogn.
På udstillingen var der masser at kigge på, hvis man kunne komme til for gæster, klubber, vor gode venner fra "Stationsbyen", Slagelse, Fredensborg, forhandlere og hjemmebyggere, ja, lidt for enhversmag.
Ja, så blev klokken 16, pille standen ned, pakke vognen og så mod Næstved.
Det er rart at sidde og lade dagens indtryk fælde sig, og hvad sker, man er på vej ind i Morfeus' arme. Skønt, men hvad er nu det, er der ved at blive sat vand over til té? Men ak, det er bare naboen der har tændt for "Halmfyret" og er ved at fylde vand på kedlen.
Men drømme holder som bekendt op, og nu er vi i Næstved, så op på cyklen, i regnvejr, selvfølgelig, men pyt med det, igen en dejlig dag sammen med vennerne i NMJK.

    Shorty


Biblioteket
Der er kommet nyt hovedpriskatalog fra "Trinbrættet", Vejle, der er virkelig mange nyheder, í særdeleshed løsdele.
Østbanens jubilæumsskrift.
Sven Kindt er blevet ny biblioteksmedhjælper og afløser Steffen Kristensen, Haslev.


Klubben
Sven Kindt er udnævnt af bestyrelsen til "Materielforvalter" vedrørende klubbens rullende materiel. Sven vil reparere og vedligeholde det, så det altid er i orden og køreklart.


Nyt medlem
Vi byder velkommen til: Tonny Hansen, Manøvej 34, st tv.

 

Klublokalet
En større omrokering i hyggerummet er for tiden ved at Finde sted. Årsagen er, at vi har fået inventaret fra 2 kupéer af en Bg-vogn.
Reolerne på endevæggen er taget ned, og væggen er blevet malet hvid. Her skal sofaerne sættes op, så de står vinkelret ud fra væggen. For at få plads til de to "kupéer" med et bord i hver, har det været nødvendigt at rykke de to bageste sektioner i skillevæggen en halv meter. Der skal sikkert også møbleres lidt om i den anden endeaf hyggerummet.
Indtil reolerne bliver sat op igen, er biblioteket anbragt på Helsingørbordet.

Klubanlægget
Der er nu lagt plader, hvor Vordingborg skal ligge og hen til, hvor Susåbroen skal være. Efter broen bliver der et problem omkring nødudgangen, og det skal eventuelt drøftes med brandinspektøren, hvad er mest hensigtsmæssigt lave her, en aftagelig sektioneller en forstærkning af bordpladen, så man i givet fald kan træde op på den.
I Høng er der Fortsat med arbejdet på husene langs hovedgaden.
I Skælskør begynder der nu at ske noget. Monteringen af centralapparatet er i fuld gang, og drejeskíven er ved at blive anlagt. Byggeriet af huse til såvel stationsområde som havn er også påbegyndt.
Så det skrider stadig fremad!