Generalforsamling den 23. Oktober 1989

 

12 medlemmer tilstede.        Referatet ført af Hans Nygaard Jensen.

 

 

1.     Valg af dirigent:
Steffen Dresler, valgtes til dirigent.
 
2.     Formandens Beretning:
     Formanden berettede om det forgangne år. (Læs hele formandens beretning her)

 

3.     Kassererens beretning:
Kassereren fremlagde regnskabet med den kommentar, at vi nok bliver nødt til at sætte udbygningstempoet lidt ned.
Nogle mente at vi burde satse på mindre udgiftskrævende aktiviteter, f.eks. husbygning.

 

4.     Indkomne forslag:
 • Der var ikke indkommet forslag.
 •  
  5.     Fastsættelse af kontingent:
  Kontingentforhøjelse på (pr. måned) kr. 10 for aktive, kr. 5 for efterlønnere m.fl. og (årligt) kr. 20 for passive, dvs. nu kr. 70 hhv. 35 og kr. 120 for passive.
  Nogle mente at forhøjelsen kunne have været større, sammenlignet med andre klubber, men AaK påpegede, at vort lokale er stillet gratis til rådighed.
  Bestyrelsen tog til sig, at man fremtidigt laver et budgetudkast, hvor ud fra kontingentet kan fastlægges.

   

   

  6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   Aage Kragerup, Carsten S. Nielsen, Jan Truelsen og Per Larsen blev alle genvalgt med akklamation.

   

  7.     Valg af revisor:
  Olav Køhler genvalgtes som revisor (med akklamation).

   

  8.     Valg af suppleanter:
  Sven Kindt og Jens C. Præstholm valgtes som suppleanter (med akklamation).

   

  9.     Eventuelt:
  "Særtoget" blev diskuteret. der var roser til redaktøren, men det blev påpeget, at vi skal passe på at det ikke bliver "Lokomotivet" om igen, altså tager ressourcer fra andre aktiviteter. FM sagde, at "Særtoget" gives en yderligere ansigtsløftning, og abonnenter forsøges hvervet. Bladet tilsendes 8 biblioteker i omegnen.
   
  Der indhentes tilbud på trøjer med klubbens bomærke.

  FM kommenterede fotokonkurrencen med emnet "Dansk jernbane", idet der ikke var indkommet bidrag.

  Der forsøges arrangeret en tur til Brabrand MJK.

   

  Dirigenten takkede for god ro og orden.