Klubnyt 1 - 90

Efter at Jan Truelsen af personlige årsager har ønsket at udtræde af NMJK, er der foretaget nogle ændringer i bestyrelsen i relation til de tillidsposter Jan bestred.

Første suppleant Sven Kindt er indtrådt i bestyrelsen, og samtidig er Sven udnævnt til at styre biblioteket.

Formandsposten for materielbedømmelsesudvalget varetages nu af Per Larsen og ligeledes registreringen af klubbens materiel samt ansvaret for at dette er driftsklart til køreaftenerne.

Sven Kindt tager sig fortsat af alle reparationerne af det rullende materiel. 

Klublokalet:

Som nævnt i sidste nummer var det nødvendigt at rykke noget af skillevæggen mod hyggerummet. Da det var gjort, besluttedes det at flytte resten af væggen, og samtidig fandt vi anvendelse for det glas, der var brugt til montren på Sparresholm. Der er nemlig blevet et stort vindue i skillevæggen, så når Padborg engang er færdig, så kan man sidde i hyggerummet og betragte trafikken. Under Padborg-bordet skal være nogle hylder til udstilling af gamle modeller, idet glasset går ca. en halv meter længere ned end bordet kommer til.

Udenfor er sket en kraftig oprydning og rengøring, og opbygningen af de bærende rammer fra Vordingborg til Padborg er påbegyndt.

Klubanlægget:

ed første øjekast ser det ikke ud som om der er sket noget på anlægget. Det er mest "i det skjulte" der er blevet arbejdet.

I Skælskør er sporskifter og centralapparat nu forbundet, og der kan sættes togveje ind og ud. Cap'en til rangering er ikke færdig endnu; men indtil videre kan der rangeres med en separat trafo. Der er trukket kabler mellem Skælskør og Høng, så strækningen nu kan betjenes fra begge ender.

Drejeskiven fungerer nu, så lægningen af remisesporene og udtrækssporet mellem stationen og havnen kan færdiggøres.

I Høng er lavet de forberedende arbejder i centralapparatet til opsætning af udkørselssignaler på statsbanen, da der har vist sig mest hensigtsmæssigt at få sådanne opsat