Klubnyt 3 / 90

Anlægget:

Der arbejdes fortsat med sikringsanlægget i Skælskør. Udtrækssporet til havnen er lavt, og sporet fra maskindepotet har fået dværgsignal, da det går direkte i hovedsporet.

På havnepladsen er der begyndt at dukke nogle bygninger op.

I Høng er der snart fyldt op med bygninger. Blandt de sidst tilkomne er et mejeri.

Alle sporskifter i Præstø er nu gennemgået og et par defekte relæer er udskiftet, så nu virker de alle perfekt.

Lokalet:

Som nævnt andetsteds er vitrinen til udstilling af modeller nu klar.

Op ad søjlen ud for værkstedet er vi gået i gang med opbygningen af et "kontrolrum" hævet 50 cm over gulvniveau. Her skal "fungerende togleder" sidde, når vi har køreplanskørsel.

Elektrotjenesten har været i gang med vores telefoncentral og fået den til at virke; men vi mangler et par telefoner. Hvis nogle skulle ligge inde med et telefonapparat, som de ikke bruger, er de meget velkomne til at forære det til klubben. Prøv at tage det med til en klubaften (eller kontakt et bestyrelsesmedlem), så må vi se, om det kan fungere sammen med centralen. Det skal være et drejeskiveapparat, trykknapapparater kan ikke bruges.