åØåReferat af bestyrelsesmøde d. 22. 08. 1990

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                  

Intet udestående.

 

2.     Klubbens økonomi

Blev fremlagt af PL grundet AAK’s fravær.

 

3.     Er anlægget ved at blive for teknisk rent styringsmæssigt? 

Anlæggets kompleksitet blev drøfter, og konklusionen var, at anlægget ikke i sig selv er for teknisk, men følgende ting bør gøres:

1.     Oplæring af flere folk i simpel fejlfinding.

2.     Kommende anlæg opbygges mere servicevenligt og med bedre mulighed for at kable fejl fra.

3.     Undersøgelse af pålideligheden af nuværende anlæg kan forhøjes.

4.     Ved kommende projektering af styresystemer drøftes dette i bestyrelsen.

5.     Oplæring i betjening (alle medlemmer).

 

4.     Er portoudgifterne for store?

Punktet udsat grundet SK’s fravær.

       

5.     Køb af telefonanlæg.

Digital telefoncentral med 4 telefoner forsøges demonstreret på en klubaften.

 

6.     Åbent hus, plancher, artikel, dato og tidspunkt.

Åbent hus lørdag d. 8/9 1990 kl. 10 – 15. Der opsættes plancher på Uglebroskolens stand.

Pressemeddelelse med foto afleveres til kulturelt Samråd.

 

7.     Filmaftner, klubbesøg, udflugter.  

Udflugter: Der forespørges hos Fredensborg MJK, hvornår de kan komme.

Filmaften: Arrangement med TA’s egne produktioner forsøges midt i oktober.

Klubbesøg: Der forsøges arrangeret besøg i andre klubber.

 

8.     Emner til bestyrelsen.

Bestyrelsen har diskuteret mulige emner til bestyrelsen ved kommende generalforsamling.

 

9.     Andet.

Indkommet post: Brev fra kulturelt Samråd om ”Troldefestival” – hvor og hvornår.

Generalforsamling 1990 fastsat til d. 29 oktober kl. 19:30 i klublokalet.