Bestyrelsesmøde den 26. juni 1990.

 

Tilstede var FM, PL, AaK, CSN og SK.

 

1.     Referat fra sidste møde.

Ad 3. aflyst

Ad 6. arbejder videre med ture i al almindelighed

 

2.     Flemming Meisner træder tilbage som formand pr. 30. juni 1990 – bestyrelsen konstituerer sig som følge af ovennævnte.

Formand: PL

Næstformand: FM

Sekretær: SK

Kasserer: AaK

Bestyrelsesmedlem: CSN

Suppleant: JCP

 

3.     Sommerfrokost – opgaver fordeles.

Indkøb +/ sommerfrokost d. 29. ds. aftales

 

4.     Indkommen post.

Kulturelt Samråd opkrævet kr. 50,-

Opfordring fra Kulturelt Samråd til deltagelse i ”Trollefestival 90”

Svarer NMJK at deltagelse med del af anlæg ikke lader sig gøre ligesom demo-anlæg ej eksisterer.

NMJK ej deltage.

 

5.     Indkøb af digital telefonanlæg.

Klubben ønsker nærmere information og evt. demonstration.

 

6.     Andre forslag.

Ingen forslag.

 

7.     Eventuelt.

Omrokeringer i NMJK. Jens Jeppesen, Haslev overtager: Bibliotek, tegningsarkiv + post som materielforvalter.

SK fortsætter som reparatør af NMJK’s rullende materiel.

”Særtoget” udføres af HNJ i samråd med PL.