Bestyrelsesmøde den 9. marts 1990.

 

Tilstede var AaK, SK og FM.

Afbud fra PL og CSN.

Referat af FM.

 

1.     Grundet CSNs fravær var referat fra sidste møde ikke til stede.

 

2.     AaK. Berettede, at klubbens beholdning er kr. 3446,83 i banken, kr. 465,36 på giro og kr. 460,00 i kassen. Der er ingen gæld. På jubilæumskontoen står kr. 840,00. I alt kr. 5212,19.

 

3.     Filmaften den 11 eller 18. juni – Torben Andersen afgør hvilken aften.

Miniforedrag angående proceduren ved godkendelse af materiellet.

 

4.     Sommerfrokost afholdes fredag den 29 / 6 – 1990 kl. 19:00.

Sidste tilmeldingsfrist mandag den 25 / 6. pris 100,- kr.

Forslag til menu: Fiskeaften + ost.

 

5.     Sommerferie fra 29 / 6. Første mødeaften mandag den 30 / 7.

 

6.     Evt. planer om tur til DDR i første halvdel af september.

 

7.     Ingen deltagere i quiz.

 

8.     Der var ingen andre forslag fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

9.     Brev fra Nordisk Jernbaneklub, hvor de bad om en ”skærv” til reparation af Motorlok.

 

10.                   Der blev drøftet en omrokering i bestyrelsen. Der blev drøftet frem og tilbage om hvorledes bestyrelsen skulle se ud efter sommerferien. Der blev opnået enighed.  Forslaget fremsættes på næste bestyrelsesmøde.