åØåReferat af bestyrelsesmøde d. 26. 09. 1990

 

Tilstede: PL, AaK, FM, SK

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                  

Referat af mødet 22. Aug.

 

2.     Klubbens økonomi

Bank 6692,-, Giro 240,-, Fødselsdagskonto 1320,-, kasse 195,-  i alt 8447,-.

 

3.     Indkommen post. 

Girokort fra Nordisk Jernbane Klub.

Brev fra Kulturelt Samråd

 

4.     Nye bestyrelsesmedlemmer.

Nye i bestyrelsen: John Østergaard + Dan Rasmussen.

       

5.     Punkter og forslag samt indkaldelse til generalforsamling.

Ad pkt. 4 §9 punkt 7: Suppleanter ændres til Suppleant.

Ad pkt. 5 Kontingent uændret.

Ad pkt. 6 Valg af bestyrelse:

        FM på valg.

        PL på valg.

        SK på valg, men ønsker ikke genvalg.

        PL foreslås som formand

        John Østergaard som bestyrelsesmedlem.

        AaK fortsætter som kasserer.

Ad pkt. 7 Bestyrelsen foreslår Dan Rasmussen

Ad pkt. 8 Olav Køhler ønsker genvalg som revisor

 

6.     Er portoudgifterne for store?

Portoudgifter kr. 450,_ årligt, beløbet er realistisk i flg. Aage Kragerup. Særtoger sendes til en del biblioteker, samt til passive og enkelte aktive.

 

7.     Film, udflugter mm.  

Torsdag d. 18. oktober, filmaften ved Torben Andersen.

I flg. CSN intet nyt fra klubben i Fredensborg.

Malmø MJK, besøg kan ej arrangeres, sender en hilsen til deres 10 års jubilæum.

 

8.     Andre forslag.

Julefrokost afslutning fredag d. 7 / 12 kl. 19:00 i NMJK.

NMJK udstilling af materiel på Næstved Handelsskole (FM). Fra 20 Nov. Til nytår 91, foreslås af FM. Ideen bakket op.

 

9.     Eventuelt.

Særtoget nr. 4 udsendt d. 24 september 90.