Den "gamle" formand har ordet

Det har været en stor glæde og samtidig en personlig tilfredsstillelse at have haft fingeren på "pulsen" i alle disse år; ja, det blev vel til omkring 8 år. For længe vil nogen nok sige - måske ja.

I de år, vi har lagt bag os, er der virkelig sket maget i NMJK - fra vi fik klublokalet og til i dag. Fra første store opgave - indretning af lokalet, bibliotek og værksted. Dernæst planlægning af anlæggets sporplan, hvorefter selve opbygningen kunne begynde.

Jeg syntes, det har været spændende, og alt er virkelig gået gnidningsløst; det skyldtes ikke mindst jer, kære medlemmer.

TAK - til alle medlemmer for de gode flasker, I betænkte mig med ved sommer frokosten.

En personlig TAK til alle dem, der har været i bestyrelsen sammen med mig - det har fungeret godt.

Flemming.