Siden sidst 2 / 90

Lørdag d. 8 / 9 holdt vi åbent hus med mange besøgende, og endnu engang høstede vi anerkendelse for vores anlæg. Det var rart at se, at så mange medlemmer havde sat denne lørdag af til lidt PR for klubben og lidt hyggeligt samvær med de andre togtosser i klubben. Resultatet af denne lørdag var da også ganske tilfredsstillende, vi fik to nye medlemmer og er medlem overgik fra passiv til aktiv. Vi ønsker dem velkommen i klubben.

Torsdag d. 18 / 10 holdt vi filmaften, hvor vi så nogle af TA's film. Der var virkeligt noget for enhver smag, specielt var filmen om isvinteren 1979 vær at bemærke; det er sjældent man ser tog i disse vanskelige forhold, virkelig fine optagelser som også kostede fotografen et par dage hjemme under dynen - ak ja, hvad gør man ikke for at få de rigtige optagelser i kassen.

Mandag d. 29 / 10 holdt vi generalforsamling i klublokalet. Der var mødt en del medlemmer op, og generalforsamlingen forløb i en rolig og afslappet atmosfære. Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen sådan ud formand Per Larsen, Næstformand Flemming Meisner, Kasserer Aage Kragerup, sekretær John Østergaard, bestyrelsesmedlem Carsten Stjernholm Nielsen, Suppleant Dan Rasmussen.

Mandag den 19 / 11 havde vi besøg af Fredensborg Modeljernbaneklub, som mødte talstærkt op. Der blev fyret en del celoid af og snakket tog og anlæg. Ved denne begivenhed fik undertegnede overrakt et brev indeholdende en invitation til Fredensborg Modeljernbaneklub's 10 års fødselsdag d. 8 / 12. Tilmelding til denne dag på opslag i klubben. Hvis du har mulighed for at stille bil til rådighed, så notér venligst det.

Anlægget:

Skælskør: Sikringsanlægget er ved at være i orden; det samme gælder resten af det elektriske system. Broen på drejeskiven er ændret, så nu skulle den passe bedre; der dog stadig en del problemer med den, men det arbejdes der ihærdigt på at løse.

Mern: På Mern ar kartonen til nogle af vejene lagt.

Vordingborg: Vordingborg station er påbegyndt. Her er man indtil videre i færd med at lægge underlaget for skinnerne, dette er i øvrigt lidt af et forsøg, da materialet er flamingo med pap på den ene side i stedet for kork, som vi har brugt hidtil. Årsagen til dette materialeskift skyldes, at det ikke har været muligt at skaffe kork, uden at det har været lakeret; desuden er flamingoen væsentligt billigere.

Godkendelsesudvalget for materiel:

Blanket til brug ved godkendelser revideret. Udvalget skulle nu være klar til at gå i gang, man har tænkt sig at starte med klubbens materiel. Først privatbane materiel og brunt DSB materiel, så vi har noget materiel til vores køreplansaftener. Man beder medlemmerne have tålmodighed med deres eget materiel, da udvalget jo skal arbejde en stor pukkel af, før man kan regne med en hurtigere "ekspeditionstid". For medlemmernes materiel har man også tænkt sig at starte med privatbanemateriel og brunt DSB.

Registrering:

Klubbens materielforvalter og -bibliotekar, som er en og samme person, nemlig Jens Jeppesen meddeler, at han i samarbejde med Tony nu har mærket og registreret klubbens materiel. Endvidere oplyser bibliotekaren, at biblioteket nu også skulle være i orden og bøger og blade sættes på plads efter brug. Skulle nogen være i tvivl om hvor de skal anbringe de lånte bøger og blade, så spørg Jens.

Plan for det kommende byggeri:

Her i NMJK har vi ingen krise, hvad angår beskæftigelsesmuligheder. Ved bestyrelsesmødet d. 21 / 11 enedes bestyrelsen om at koordinere arbejdet omkring følgende punkter:

Området fra Tappernøje Kirke over mod Helsingørbordet laves færdigt. Det vil pynte på helhedsindtrykket, da det jo nok vil vare en del tid, før vi får tid og penge til at gå i gang med Helsingør.

Skælskør station og by laves færdig, og ved området bag klinten laves et militært øvelsesterræn med tilhørende mandskabsbarakker og nogle garageanlæg.

Vordingborg og Mern laves færdig.

Når disse ting er ved at være færdige kan vi tage fat på Padborg, og hvad vi nu finder ud af.

Der er nu købt følgende materialer ind:

Træer. - Nye drev af typen Fulgorex. - En del bygninger, der skal samles. - En del andre ting til anlægget, så nu er det bare om at se at komme i gang.