1993

Aage Kragerup er formand for NMJK, og i klubben går alt sin vante gang gennem 1993. Der er byggemøde, så alle hænder kan blive sat i sving, og det bliver blandt andet besluttet at ”Skydetårnet” (en kæmpeskov) ved Mern skal nedlægges, og at der i stedet etableres en strækning mellem Mern og Vordingborg. Tidligere var toggangen meget begrænset på Mern station, og en køreplansaften kunne nemt blive langtrukken for stationsforstanderen i hjørnet.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. Januar

Siden Sidst 1

Referat fra Bestyrelsesmøde den 3. Marts

Samme år nedlægges Bilka-anlægget fra 1992, da det fylder en del og ikke umiddelbart synes at skulle anvendes igen. Dele fra anlægget tilfalder så det store anlæg, og bliver på den måde bevaret i et vist omfang.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 27. april

Særtoget bliver reduceret til et nyhedsbrev Ved sommerfesten bliver der for første gang uddelt et sanghæfte (det har vi senere haft meget glæde af)

Referat fra Bestyrelsesmøde den 11. August

Det bliver i 1993 muligt at få et skab i klubben til det materiel som medbringes, således, at det ikke skal slæbes frem og tilbage, mellem klub og hjem. Gamle køkkenskabe o. lign. får et værdigt otium i under anlægget.

Siden Sidst 2

Særtoget bliver igen reduceret fra et blad til et nyhedsbrev, da det med sine artikler og efterhånden

Referat fra Den ordinære generalforsamling den 25 Oktober

Referat fra Bestyrelsesmøde den 9. November

anseelige tykkelse, er ved at konkurrere ”Lokomotivet” og ”Banen” ud på et sidespor.

Klubben foretager i dette år voldsomme indkøb i elektronik, for at anlægget kan komme til at virke endnu bedre end tidligere.