Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 26/4-1994

Tilstede: Alle, undtagen John

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Da Kasseren var fraværende er der ingen aktuelle tal, men det meddeles at økonomien er bedre end ved sidste møde.

3. Indkommet post:

Ingen post

4. Biblioteket:

I stedet for kort til at registrere udlån kommer der nu en bog.

Bibliotekaren vil lave en skriftlig hjemkaldelse.

Bøgerne vil fremover blive opdelt i emner der hver får en farvekode, så det er lettere at holde orden.

5. Anlægget:

El-arbejde prioritet:

Madsnedø / Vordingborg

Vordingborg / Næstved

Næstved / helsingør

Landskab prioritet:

Stationssiden af Næstved

Vordingborg

Fleischmann 16m drejeskive til Skælskør.

6. Lokalet:

Intet nyt

7. Sommerfest:

Lørdag den 18/6 (Grillfest)

8. Kørselsreglement:

Kørsel og materieludvalget oprettes (Søren, Rene og Rasmus).

9. eventuelt:

        Vedr. nye medlemmer, Gensidig prøvetid.

Åbent hus arrangement Lørdag den 20/8

Sommerferie fra 1/7 til 31/7 begge dage inkl.

"den gamle køreplan" revideres (Aage og Søren)

10. Vagtturnus

Se Sidste referat.

11. Næste møde:

Efter sommerferien