Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 28/9-1994

Tilstede: Alle

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kasse: 3551,-     Bank: 827,-   Giro: 697,-

Bankkonto nedlægges

3. Indkommet post:

Ingen post

4. Biblioteket:

Videobibliotek forsøges oprettet.

5. Anlægget:

Indkøb af nye strømforsyninger til kørestrøm.

Præstø renoveres

6. Lokalet:

Skab instaleres.

Oprydning lørdag den 8/10 kl. 8:00 (alle er velkomne)

7. Indkaldelse til generalforsamling:

Generalforsamling den 31/10. Søren laver indkaldelse.

8. Julefrokost:

Julefrokost fredag den 2/12 i klublokalet, mad udefra

9. eventuelt:

        Ingen punkter.

10. Vagtturnus

Okt. Dan,     Nov. John,     Dec. Søren.

11. Næste møde:

Onsdag den 9/11