Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 3/8-1994

Tilstede: Alle, undtagen Frits

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kasse: 2706,-     Bank: 682,-   Giro: 1508,-

3. Indkommet post:

Ingen post

4. Biblioteket:

Ingen Nyheder.

5. Anlægget:

Ny Tavle til Vordingborg

Landskab prioritet:

Stationssiden af Næstved

Vordingborg

Rettelse af den uheldige kurve v. Høng.

Mern.

Maglemølle.

Landskab ved endevæg

6. Lokalet:

Maling af frontplader (grønne)

Oprydning og registrering af "lager" samt flytning af de mindst brugte til Dan

7. Åbent hus:

Hovedrengøring den 15/8 samt den 18/8 John sørger for indkøb.

8. Aktiviteter i efteråret:

Byggemøde den 8/9.

Filmaften den 29/9.

Temaaften om modeltræer den 10/10.

Generalforsamling den 31/10

Udflugt i november

9. eventuelt:

        Ny 24V strømforsyning indkøbes

10. Vagtturnus

Aug. John,     Sep. Rene,    Okt. Dan.

11. Næste møde:

Tirsdag den 27/9