Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9/11-1994

Tilstede: Alle

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen og fra sidste møde:

Begge referater godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kasse: 1880,-     Bank: 912,-   Giro: 5330,-

3. Indkommet post:

Skrivelse fra Lokomotivet med skema til udfyldning af klubben til at lave en komplet liste over mj klubber i Danmark.

4. Biblioteket:

Videobibliotek oprettes (Søren laver regler).

5. Anlægget:

Faller Carbahn indkøbt.

Sikring af undergrundsstrækninger med papkanter og Roco påsporingsskinner.

Præstø sporskifter renoveres.

6. Lokalet:

Førstehjælpskasse anskaffes (Rene).

Ildslukker og Batterilygte anskaffes (John).

Selvlysende Tape til nødudgange anskaffes (Frits)

Generelle regler for ophold i lokalet laves (Rasmus)

7. Bestyrelsens sammensætning:

Formand:                        Dan Rasmussen.

Næstformand:                 Rene Bergholz

Kasserer:                        John Østergaard

Sekretær:                        Søren Christoffersen

Medlem:                         Frits D. Sørensen

Suppleanter:                   Rasmus Rohde og Aleks Jensen

8. Julefrokost:

John køber drikkevarer og service.

Rene bestiller mad.

9. eventuelt:

        Indkøb af Akku boremaskine, Akku håndstøvsuger og multimeter.

Juleferie: fra den 20/12-94 til den 4/1-95 begge dage inkl.

Mandag den 19/12 er der køreplanskørsel, og alm julehygge.

10. Vagtturnus

Dec. Søren,     Jan. Dan,     Feb. Rene.

11. Næste møde:

Onsdag den 18/1-95